.::radio||track::.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komitet Badań Radiowych
Komitet Badań Radiowych

Kalendarium

Email Drukuj PDF


 • Styczeń 2015 - Proporcje między telefonami stacjonarnymi i komórkowymi w próbie wynoszą 30%/70%

 • Maj 2014 - Kolejna edycja Badania Internetowego Audytorium Radia BInAR

 • Październik 2012 - Wprowadzenie nowego ważenia uwzględniającego korektę wykształcenia

 • Maj 2012 - Proporcje między telefonami stacjonarnymi i komórkowymi w próbie wynoszą 50%/50%

 • Lipiec 2010 - Pierwsza edycja Badania Internetowego Audytorium Radia BInAR

 • Lipiec 2010 - KBR zmienia logo i uruchamia własną stronę internetową badaniaradiowe.pl

 • Marzec 2010 - KBR wprowadza do badania Radio Track dzienniczek elektroniczny

 • Styczeń 2010 - Proporcje między telefonami stacjonarnymi i komórkowymi w próbie wynoszą 70%/30%

 • Maj 2009 – Wprowadzenie telefonów komórkowych do próby Radio Track

 • Marzec-kwiecień 2009 – testy na telefonach komórkowych

 • Marzec 2009 – kolejne drzwi otwarte KBR w instytucie Millward Brown SMG/KRC

 • Marzec 2008 – KBR organizatorem After Party Media Trendy 2008 pod hasłem „I love Radio”

 • Wrzesień 2007 - Z KBR-u występuje Radio Wawa, którego właścicielem został Time SA i przez tę spółkę rozgłośnia jest teraz reprezentowana w Komitecie

 • Maj 2007 – drzwi otwarte KBR w instytucie Millward Brown SMG/KRC

 • Marzec 2007 – KBR partnerem Media Trendów 2007

 • Styczeń 2006 – wejście w życie Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych

 • Październik 2005 – powołanie Rady Etyki Radia działającej przy KBR

 • 2005 – do KBR-u przystępuje Radio Wawa

 • Marzec 2005 – KBR inicjuje prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk Marketingowych

 • Styczeń 2005 - Z KBR-u, ze względu na zmiany własnościowe, występuje sieć Radio Plus (obecnie reprezentowana w Komitecie przez Eurozet i Time SA)

 • Wrzesień 2004 – przetarg na badania radiowe rozstrzygnięty, nowa umowa na badania z instytutem Millward Brown SMG/KRC na lata 2005-2006

 • Luty 2004 – do KBR-u przystępuje Radio Plus

 • 2003 – zmiana metodologii, badanie jest realizowane wyłącznie CATI (rezygnacja z wywiadów F2F)

 • Paździenik 2002 – do KBR-u przystępują Grupa Radiowa Agory i TIME

 • 2002 – powołanie Komitetu Badań Radiowych. Zostaje zawarta umowa między Eurozetem, Brokerem FM SA (dziś Grupa RMF) a instytutem Millward Brown SMG/KRC na mocy której realizowane były badania w latach 2002-2004 (metodą CATI + F2F)

 • 2001 – nieudana próba powołania spółki Polskie Badania Radiowe pod patronatem KRRiT. Działalność Komitetu Technicznego

 • 2000 – wybór standardu SMG/KRC

 

Rada Etyki Radia

Email Drukuj PDF

Rada Etyki Radia została powołana przez Komitet Badań Radiowych w 2006 roku. Jej członkami są przedstawiciele Esomaru, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych Pro-Marka, Stowarzyszenia Agencji Reklamowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Rada Etyki Radia ocenia i opiniuje akcje marketingowe realizowane przez nadawców radiowych, co do których istnieje podejrzenie, że łamią Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych.

Obecnie członkami Rady są:

 • Elżbieta Gorajewska (OFBOR)
 • Agnieszka Sora (Esomar)
 • Zbigniew Sawiński (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii)
 • Paweł Tyszkiewicz (SAR)
 • prof. Dariusz Doliński (SWPS)
 • prof. Ewa Nowińska (UJ)
 • Jan Beliczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 


Strona 2 z 3

Logowanie